Mekling i riggoppgjøret

Riksmekleren har nå fastsatt meklingsdato for riggoppgjøret til 27. juni med frist til klokken 24:00.

28. mai ble det brudd i forhandlingene mellom Norges Rederiforbund, Industri Energi og SAFE om eventuelle lønnsreguleringer for ansatte på flyttbare innretninger samt plattformboring mv. på permanente plasserte innretninger på norsk sokkel.

Industri Energi har varslet plassoppsigelse for 937 medlemmer på 20 innretninger.  

SAFE har varslet plassoppsigelser for 667 medlemmer på 12 innretninger

Det er i dag avklart at meklingen vil finne sted 27. juni. Dersom meklingen ikke fører frem, vil konflikt kunne iverksettes etter 27. juni kl. 24:00.