Maritim verdiskaping 2019: Bunnen er nådd, men holder bunnen?

Maritimt Forum la 6. februar frem Verdiskapingsboka 2019. Maritim næring er på bedringens vei etter oljeprisfallet i 2014. Det er estimert en verdiskapingsvekst på fem prosent for 2018, og ytterligere seks prosent vekst for inneværende år. Gledelige tall til tross, det er fortsatt deler av næringen som sliter.

Til tross for at det ligger rundt 100 offshoreskip og 13 borerigger i opplag langs norskekysten, er utsiktene for næringen gode, og store deler av den går tryggere farvann i møte, mener Maritimt Forum.

- For næringen som helhet ser vi tegn til at bunnen ble nådd i 2018. For nesten alle segmenter peker pilene svakt oppover for sysselsetting, omsetning og verdiskaping inn i 2019. Opprettholdelse av sysselsettingen er spesielt viktig for fremtiden, som i økende grad vil preges av grønn omstilling og tilpasning til en digital hverdag, sier daglig leder Ivar Engan i Maritimt Forum.

Les hele rapporten her.