Mannskapet vel hjemme

- Det er med stor lettelse vi har mottatt beskjed om at mannskapet om bord på MV Bonita nå er kommet hjem til sine familier og at alle etter forholdene skal være i god fysisk form. Mannskapet vil nå bli ivaretatt av rederiet og filippinsk helsevesen for å sikre en helhetlig håndtering av de traumatiske opplevelsene de har vært gjennom, sier Harald Solberg, administrerende direktør i Norges Rederiforbund.

Vi er bekymret for situasjonen vi har sett i Guineabukten den siste tiden. Denne typen alvorlige og organiserte kriminelle handlinger kan ikke aksepteres og vi vil sterkt oppfordre det internasjonale samfunn om å gå sammen for å bedre sikkerheten i disse utsatte områdene. Det er uakseptabelt at sjøfolk skal risikere å bli angrepet mens de er på jobb.  

Norges Rederiforbund jobber aktivt i nasjonale og internasjonale fora for å styrke sikkerheten i Guineabukten. Trusselen fra nigerianske pirater har vært stabil og uakseptabelt høy i mer enn 10 år. Årlig angripes skipsfarten mellom 70 og 100 ganger i året. Rederiforbundet mener at følgende tre områder må adresseres i Guineabukten: 

  • Kyststatene må ivareta sitt internasjonalt regulerte ansvar for sikkerheten i sine farvann og sørge for at de har et lovverk på plass som kriminaliserer og straffeforfølger piratvirksomhet.  
  • Få på plass regionalt samarbeid og avtaler mellom berørte kyststater slik at de kan dele informasjon om pågående angrep og i samarbeid kunne iverksette mottiltak.  
  • Etablere arenaer for næringen og regionale partnere for å bygge tillit, dele informasjon og erfaringer. 

Det er viktig å understreke at det er mulig å gjennomføre trygge og sikre skipsoperasjoner i området. God planlegging, tilstrekkelig situasjonsbevissthet, beredskapsplaner og beskyttelsestiltak er en forutsetning for sikker drift i dette området.  

Les mer om saken på rederiets nettsider: http://www.jjuc.no/emergency