Fred. Olsen: - Vi må bli grønnere

Klimarisiko og grønne investeringer var tema da Rederiforbundets Deep Sea-gruppe inviterte til lunsjseminar. -Vi står i en enorm omstilling, kommenterte skipsreder og paneldeltager Fred. Olsen (90).

Økt fokus på klimagassutslipp og IMOs målsetting om halvering av absolutte utslipp fra internasjonal skipsfart innen 2050, har forsterket behovet for å utvikle nullutslippsløsninger. Et skip har en levetid på 25-30 år. Skip som bygges i dag må kunne innfri fremtidige utslippskrav. Det betyr at klimarisiko allerede påvirker investeringsbeslutninger. Hva betyr det for rederiene?

Dette var utgangspunktet for lunsjseminaret. Sjefanalytiker i Sustainable Finance, Thina Saltvedt fra Nordea, startet samtalen med å informere om investorenes fokus på bærekraft, etterfulgt av Kristin Halvorsen direktør i Cicero, senter for klimaforskning. Halvorsen viste til modellen Ciceros Shades of Green, for å forklare hvordan ulike typer prosjekter blir vurdert etter hvor de var på «grønnskalaen».

Kuttet 20% utslipp

Harald Fotland, Chief Operation Officer, i Odfjell satte ord på dilemmaet:
- Investorenes krever at vi både er grønne nok og tjener nok penger, det er vår utfordring.
Fotland forklarte nærmere hvordan Odfjell allerede hadde kuttet 20% av rederiets utslipp i løpet av en 4-årsperiode, men understreket at jobben kun var påbegynt og at det er behov for nye teknologiske løsninger for å komme helt i havn.

- Vi har fokusert på det vi mener er riktig og viktig å gjøre, ikke hva investorene har krevd fra oss. Dessverre er det for mange banker som kun fokuserer på neste kvartalsrapport, mens denne omstillingen krever langsiktig tenkning, sa Fotland.

- Batteri og hydrogen

Den norske maritime klynge er nødt til å bli grønnere, kommenterte Fred. Olsen. Han pekte på batteridrift – «når kapasiteten blir bedre så skipene kan komme lenger enn én time ut i fjorden» - og hydrogen som fremtidens drivstoffløsninger, og fikk støtte fra Kristin Halvorsen.

90-åringen stanset opp, så utover salen, og kommenterte på en annen type endring:
- Jeg har vært i disse salene siden 1954, men jeg har aldri sett så mange damer her, sa han lurt.

Administrerende direktør i Rederiforbundet, Harald Solberg, avsluttet med å vise til nullutslippsvisjonen som forbundet satte allerede i 2008.

- Det finnes ingen maritim klynge som er bedre posisjonert til å gripe de mulighetene som ligger i omstilling, enn den norske. Den teknologiske utviklingen fortsetter, og vi skal gjøre vårt for å bidra til en verden med lavere utslipp. Det er ikke gjort på en dag, husk det var Apollo 11 - ikke Apollo 1 - som landet på månen.