Ledig stilling: advokat i Norges Rederiforbund

Er du initiativrik, løsnings- og utviklingsorientert? Vi søker en jurist, fortrinnsvis med advokatbevilling, til vår avdeling for arbeidsliv og jus. Vi ønsker oss en person med minimum fem års relevant arbeidserfaring. Har du kjennskap til maritim næring er det en fordel.  

I Norges Rederiforbund er vi stolte av å representere en global, offensiv og fremoverlent næring. Maritim næring står overfor spennende utfordringer og muligheter knyttet til teknologi, digitalisering og nye aktiviteter i havet. Nå søker vi en dyktig advokat som vil være med på å bringe næringen inn i fremtiden. 

Om stillingen 

Du inngår i vårt team av advokater, som tilbyr rådgivningstjenester innen blant annet arbeidsliv, internasjonal og nasjonal regulering av maritim virksomhet og øvrige næringsjuridiske spørsmål. Våre advokater prosederer jevnlig for domstolene, hovedsakelig innen arbeidslivsområdet. Du vil også være en viktig ressurs i politiske, organisatoriske og regulatoriske prosesser. 

Norges Rederiforbund er en interesse-, arbeidsgiver- og beredskapsorganisasjon med mer enn 130 medlemsrederier innen deepsea- og nærskipsfart, samt virksomhet offshore. Forbundet har som formål å ivareta medlemmenes interesser i nærings-, beredskaps- og arbeidsgiverspørsmål, og spiller en aktiv rolle nasjonalt og internasjonalt på vegne av fellesskapet i næringen.

Interessert? Kontakt juridisk direktør Are Gauslaa (tlf. 974 94 039 / arg@rederi.no) eller rådgiver Kristine Godal Mohr (tlf. 99514802 / kgm@rederi.no)

Søk stillingen via soknad@rederi.no snarest, og innen 29. mars.