Lasse Kristoffersen valgt som visepresident i ICS

Rederiforbundets president, Lasse Kristoffersen, er valgt til visepresident i Det Internasjonale Rederiforbundet, ICS. Kristoffersen er til daglig administrerende direktør i rederiet Torvald Klaveness.

ICS er en medlemsorganisasjon bestående av nasjonale rederiforbund. Organisasjonen representerer over 80 prosent av den internasjonale handelsflåten og spiller en viktig rolle i utarbeidelsen av internasjonale konvensjoner og regelverk.  

 - Med høye klimaambisjoner og store endringer som følge av en rask digital utvikling er dette en svært spennende tid for internasjonal skipsfart. Jeg gleder meg til å bidra i en viktig internasjonal organisasjon og ser frem til å være med å utvikle internasjonal skipsfart, sier Kristoffersen. 

Kristoffersen ble valgt til visepresident under generalforsamlingen til ICS på Færøyene onsdag 12. juni. Han er valgt for en periode på 2 år. ICS har et presidentskap som består av en president og til sammen fire visepresidenter.