India ratifiserer Hongkong-konvensjonen

Indias nasjonalforsamling har vedtatt at landet skal ratifisere Hongkong-konvensjonen. -Dette er svært gode nyheter og et stort skritt i retning av ikrafttredelse av Hongkong konvensjonen, sier administrerende direktør i Rederiforbundet Harald Solberg.

Hongkong-konvensjonen ble vedtatt i 2009 og Rederiforbundet har jobbet aktivt for at flere land skal ratifisere avtalen slik at den kan tre i kraft. Konvensjonen er helt avgjørende for å sikre et bindende internasjonalt regelverk som kan sikre forsvarlig standard på alle verft som resirkulerer skip. 

Det er bare tre uker siden den indiske regjeringen foreslo at landet skulle ratifisere avtalen.  Nå er det altså også vedtatt i nasjonalforsamlingen. Dermed blir India det første store resirkuleringslandet i Asia som ratifiserer Hong Kong-konvensjonen.  India resirkulerer om lag 25-35 prosent av verdens utrangerte tonnasje og for å sikre tilstrekkelig tilslutning til konvensjonen er det derfor helt avgjørende at India ratifiserer avtalen.   

Konvensjonen stiller krav til skip og verksted gjennom seks retningslinjer. Rederiforbundet råder medlemmene til å gjenvinne skip i tråd med disse kravene og sikre at de etterleves ved å følge opphuggingen med egen inspektør eller gjennom konsulent.

Konvensjonen trer i kraft 24 måneder etter tilstrekkelig oppslutning. Alle tegn på at denne datoen nærmer seg vil motivere land og verksteder til å sette fart i utviklingen.

Norge ratifiserte konvensjonen i juni 2013, og var dermed det første landet som ratifiserte avtalen.