IMO setter korrupsjon på agendaen

FNs internasjonale maritime organisasjon IMO tar opp kampen mot maritim korrupsjon. Basert på et forslag fra flere land, deriblant Norge, har organisasjonen vedtatt å utarbeide felles retningslinjer som skal bidra til å bekjempe korrupsjon i maritim næring.

Pådriver for forslaget er det internasjonale maritime antikorrupsjonsnettverket MACN (Maritime Anti-Corruption Network) som Norges Rederiforbund og flere medlemsbedrifter har sluttet seg til.

-At IMO nå løfter temaet opp på sin formelle agenda er en fjær i hatten til MACNs arbeid og vil styrke antikorrupsjonsarbeidet vesentlig, sier administrerende direktør Harald Solberg i Norges Rederiforbund.

Korrupsjon og forventninger om at rederiene skal betale ekstra i form av penger, gaver eller sigaretter – såkalt facilitation payment, er fortsatt et problem i mange havner. Flere steder er det et problem at skip verken får laste eller losse uten å betale.

-Dette er et problem som ikke kan ikke løses av enkeltrederier alene og derfor er det så viktig at IMOs 174 medlemsland nå er forpliktet til å støtte arbeidet mot korrupsjon, sier advokat Karoline L. Bøhler som er Norges Rederiforbunds representant i MACN.  

IMOS retningslinjer mot korrupsjon er forventet å legges frem i 2021.