Høyner sikkerhetsnivået for skip i havnebyen Fujairah

Sjøfartsdirektoratet høyner sikkerheten for norske skip i området rundt havnebyen Fujairah ved Omanbukten fra ISPS1 til ISPS2.

Økningen i sikkerhetsnivået begrunnes med at det ikke er klart hva som har skjedd og at det derfor er hensiktsmessig å øke årvåkenheten for norske skip i området. I følge Sjøfartsdirektoratet vil mer informasjon om saken kunne føre til at sikkerhetsnivået blir regulert på nytt.

Den geografiske avgrensningen for ISPS 2 vises på kartet under: