Oljeministeren sier nei til havvind-subsidiering

- Jeg har vært, og vil fortsatt være tydelig på, at det ikke er aktuelt å subsidiere en utbygging av vindkraft til havs i Norge, fastholdt olje- og energiminister Freiberg, under årsseminaret for Gruppe for Offshore Servicefartøyer.

Ministeren var først ut av talerne under seminaret som fokuserte på grønne løsninger til havs, herunder havvind. Han snakket blant annet til medlemmene fra Gruppe for Offshore Servicefartøyer, som hadde årsmøte i forkant av seminaret. Der ble handlingsplanen for neste år vedtatt, og første punkt var «Ta en aktiv rolle i å utvikle et marked for havvind i Norge».
Selve seminaret var åpent, og ble holdt i Rederiforbundets lokaler.

- En av mine viktigste oppgaver er å legge til rette for lønnsom utbygging av fornybar energi gjennom forutsigbare og gode rammebetingelser. Vindkraft til havs, og da særlig flytende, er en betraktelig dyrere teknologi enn for eksempel vannkraft og vindkraft på land, var budskapet fra Kjell-Børge Freiberg, før han gjorde det klart at det ikke er aktuelt å subsidiere havvind-utbyggingen.

- En slik subsidiering ville ha blitt dyrt for norske strømkunder, og det er per i dag ikke behov for kraften, sa Freiberg.

Uttalelsen om manglende kraftbehov ble imøtegått av flere.

- Allerede et eventyr

Freiberg understreket at Regjeringen ønsker å tilrettelegge for lønnsom utbygging av fornybar energi gjennom gode rammebetingelser.

- Jeg vil si at havvind allerede er et norsk industrieventyr. Det er den største fornybare eksporten vår, og det gir store forretninger, sa Freiberg.

Administrerende direktør i Rederiforbundet, Harald Solberg, tok til orde for tydeligere ambisjoner.

- Havvindnæringen utvikler seg svært raskt. Norge som energinasjon må sette opp farten og ambisjonene for å utvikle oss som fornybar energinasjon. Vi har kompetansen, næringen og forutsetningene. Vi må raskt etablere nødvendige rammebetingelser, sa Solberg.

Etterlyser solide rammevilkår

Sofie Olsen Jebsen, visepresident for forretningsutvikling i Fred. Olsen Ocean, var invitert for å snakke om «Norge som fornybar energinasjon». Hun fortalte at selskapet til nå har over 2000 ansatte i fornybar energi. Bare 74 av dem i Norge.

- Dette er selskaper som kunne ha vært bygget opp i Norge hvis det hadde vært et miljø fra starten av. Norge har et unikt utgangspunkt. Vi har aktørene, kompetansen og investeringsviljen for å skape norsk havvindindustri og nye arbeidsplasser, men vi trenger solide og forutsigbare rammevilkår og en langsiktig strategi fra myndighetenes side, sa Olsen Jebsen til den engasjerte forsamlingen.