Frokostseminar om grønn aktivitet i maritim næring

Norske myndigheter har ambisiøse klimamål for den maritime næringen, og de siste årene har bedriftene utviklet og introdusert nye, grønne løsninger som elferger og hybridskip.

Eksportkreditt Norge, RederiforbundetEnova og NCE Maritime CleanTech har i fellesskap kartlagt grønn verdiskapning innen norsk maritim næring. Målet med kartleggingen og analysen er å presentere status for salg, eksport og investeringer innen grønn maritim, samt å skissere muligheter for ytterligere vekst. Det er første gang en slik kartlegging er gjort i Norge.

Kartleggingen dekker alle segmenter og aktørgrupper, inkludert verft, utstyrsprodusenter, nærskipsfart, «deep sea», redere, havvind, og olje- og gass.

Analyseselskapet Menon Economics har utført analysen, som presenteres på frokostseminarer i Oslo 22. august.

Frokost og fag: 

08:00-08:30 Frokost og mingling
08:30-09:00 Presentasjon av rapporten Grønn aktivitet i maritim næring, ved Menon Economics
09:00-09:20 Bedriftscase, Fred. Olsen Windcarrier, Managing Director Alexandra Koefoed
09:20-10:00 Samtale og paneldebatt med Harald Solberg, administrerende direktør i Rederiforbundet, klima- og miljøminister Ola Elvestuen, Espen Barth Eide (Ap) og Alexandra Koefoed, Managing Director i Fred. Olsen Windcarrier!

Vi gleder oss til å se deg!

Arrangementet holdes i Eksportkreditt Norges lokaler, Cort Adelers gate 30, Oslo

For påmelding til frokostseminaret følg lenken her