Enighet i riggoppgjøret

Norges Rederiforbund kom til enighet med Industri Energi og SAFE om årets mellomoppgjør for ansatte på flyttbare innretninger samt plattformboring på permanente plasserte innretninger på norsk sokkel, etter mekling hos Riksmeklingsmannen flere timer på overtid.

Resultatet innebærer et generelt lønnstillegg på 3,6 %. En streik blant i underkant av 1600 riggarbeidere er dermed avverget.

-  Av hensyn til konkurransesituasjonen og arbeidsplasser på norsk sokkel er det helt avgjørende at vi har unngått konflikt og føler begge parter har måttet gi og ta, sier forhandlingsleder for Rederiforbundet Jakob Korsgaard, administrerende direktør i Maersk Drilling Norge.

Forhandlingene viste seg svært utfordrende.