Circular Cleanup - nye konsept for et renere hav

Over 200 personer deltok da Circular Cleanup-prosjektet ble presentert på Vippa i Oslo 13. mars. I innovasjonsprosjektet har Rederiforbundet og WWF arbeidet sammen med 16 andre aktører for å utvikle nye løsninger for renere og plastfrie hav.

Samarbeidet er unikt med tanke på bredden i verdikjeden, det sterke fagmiljøet og en felles ambisjon om å løse utfordringen med plast i havet. Ved å kombinere kjernekompetanse innen monitorering av hav og kyst, med teknologiutviklere og digitalisering og avfallshåndtering har aktørene i Circular Cleanup funnet nye løsninger for mer effektiv opprydding.

-Norge har verdensledende kompetanse ikke bare innen maritim virksomhet, men også innenfor teknologi for avfallshåndtering. Samarbeidet gir gode løsninger og konsepter på våre felles utfordringer, sa Harald Solberg, administrerende direktør i Norges Rederiforbund i sin innledning.

Løsningene som ble presentert var Circular Cleanup Cities, Circular Cleanup Coasts og Circular Cleanup Global. Selskaper som bidro med innsikt og presentasjoner var blant annet Oslo Kommune, Kystverket, Tomra, Empower, Senter for oljevern og marint miljø og prosjektlederne i Æra.

Les mer om løsningene og konseptene her.