Brudd i riggforhandlingene

Fagforeningene Industri Energi og SAFE valgte å bryte forhandlingene i mellomoppgjøret for flyttbare innretninger på norsk sokkel.

Et mellomoppgjør, som årets oppgjør er, skal baseres på den økonomiske situasjonen og utsiktene for året som kommer samt pris og lønnsutvikling i samfunnet for øvrig.

-Tross tegn på stigende aktivitet sliter rigg- og borenæringen fortsatt med krevende markeder og det er ikke grunnlag for et lønnsoppgjør i nærheten av de kravene som arbeidstakerne fremsatte – krav som lå langt over «frontfaget» og skiller seg vesentlig fra hva andre grupper i samfunnet krever, sier NRs forhandlingsleder Jakob Korsgaard fra Maersk Drilling.

Den tredje fagforeningen på tariffområdet, De Samarbeidende Organisasjoner (DSO) bestående av Det Norske Maskinistforbund og Norsk Sjøoffisersforbund, valgte til slutt å signere tilbudet på 3,25% med forbehold om uravstemning blant sine medlemmer. 

Oppgjøret for IE og SAFE går nå sannsynligvis til mekling hos Riksmekleren.