Bli med på Maritime Trainee

Traineeprogrammet Maritime Trainee ble etablert i 2005 og har vært en stor suksess. Over tusen nyutdannede søkte på årets 14 plasser. Nå har din bedrift mulighet til å være med på neste års program.

Maritime Trainee er etablert av Norges Rederiforbund på vegne av maritim næring. Siden oppstarten i 2005 har 220 traineer vært gjennom programmet og bidratt til å utvikle både sine bedrifter og næringen som helhet. 80 prosent av dem arbeider fortsatt i næringen.

Hva får traineene ut av programmet?

Maritime Trainee-programmet varer i 18 måneder og består av fem samlinger i Norge og utlandet. En Maritime Trainee blir ansatt i ett selskap der traineen roterer blant ulike avdelinger og roller, og får løpende rådgivning fra en mentor. Søknadsfristen for oppstart høsten 2020 er 1. oktober 2019.

Gjennom deltakelse i programmet får traineene en helhetlig forståelse av maritim næring. Et sterkt klyngesamarbeid er en av hovedstyrkene til maritim næring i Norge, og gjennom programmet får traineene en unik innsikt på tvers av næringen.

Traineene utvikler seg gjennom deltagelse på foredrag og workshops med ledende personer i bransjen. Det legges vekt på hvordan digitalisering og ny teknologi påvirker næringen og selskapet de selv jobber i. Traineene besøker ledende bedrifter i næringen både i Norge og utlandet, og de får i tillegg en innføring i maritim juss, forhandlingsteknikk, kommunikasjon og presentasjonsferdigheter.

Hva får bedriftene ut av programmet?

Ved å delta i programmet kan bedrifter nå ut til kandidater de ellers ikke ville nådd, og man får tilgang til og utvikling av talent. Maritime Trainee som merkevare står sterkt, noe som vises tydelig ved at programmet mottok i overkant av tusen søknader til årets 14 traineestillinger.

Gjennom deltakelse i programmet får bedriften tilknytning til et av Norges ledende traineeprogrammer. Programmet når ut til et betydelig antall studenter og interessenter gjennom bedriftspresentasjoner og tilstedeværelse på karrieremesser ved flere studiesteder, samt synliggjøring på sosiale medier. Medlemsbedriftene i programmet løftes tydelig frem i kommunikasjonen utad.

Traineeprogrammet er viktig for å vise at det finnes spennende muligheter i en bransje med et bredt kompetansebehov, men som oppleves som konservativ av mange studenter.

Hvordan kan din bedrift delta i programmet?

Menon Economics har ansvar for gjennomføringen av programmet, på vegne av Norges Rederiforbund. Frist for å melde seg på for oppstart høsten 2020 er fredag 14. juni 2019.

Dersom dere ønsker mer informasjon om organisering og kostnader, kan dere kontakte prosjektleder Maren Nygård Basso i Menon Economics på maren@menon.no eller 907 75 542. 

Ved ytterligere spørsmål, er dere også velkomne til å ta kontakt med Karin Gjerløw Høidahl, seksjonsleder for Kompetanse, Rekruttering og Utdanning i Norges Rederiforbund på kgh@rederi.no.

Vil dere være med allerede fra august i år?

Det er mulig å være med på traineeprogrammet allerede fra august i år. Dersom din bedrift har en potensiell kandidat, kan vedkommende meldes inn. Alternativt kan vi kontaktes dersom dere ønsker en dialog om å finne en trainee som kan begynne hos dere i august. 

Kull 12 som skal begynne i august består av 14 traineer i 9 ulike bedrifter, med en god spredning i rederier, utstyrsleverandører, klasse- og operatørselskap, samt advokatbransjen.