Her er finalistene til årets Heyerdahlpris

Norled, Tara Expeditions og Silverstream Technologies er av ekspertjuryen plukket ut som finalister til Heyerdahlprisen 2019. Prisen ble etablert av Thor Heyerdahl og Norges Rederiforbund i 1999 og deles ut til kandidater som har bidratt til å utvikle eller ta i bruk ny teknologi som bidrar til å forbedre det marine miljøet. Opplysningsarbeid og løsninger på globale problemer skal også tillegges vekt.

Nesten 20 kandidater ble nominert til årets pris. En fagjury har vurdert kandidatene og plukket ut de tre finalistene.  

Norled er nominert for sin hydrogenferge. Hydrogenfergen blir en av verdens første og vil bane for utvikling av teknologi og bedre kunnskap om sikkerhet, regelverk og operasjoner forbundet med hydrogen som drivstoff.

Tara Expeditions Foundation er nominert for sine ekspedisjoner der det drives grunnforskning og formidling om havets helsetilstand. Organisasjonen har gjennomført elleve ekspedisjoner for å studere effekten av plast i havet, korallrev og effekten klimaendringene har på havet. 

Silverstream er nominert for utviklingen av luftboblesmøring for reduksjon av friksjonsmotstanden til store skip. Systemet reduserer drivstofforbruket og utslipp fra skip.

-Med Heyerdahlprisen ønsker vi å anerkjenne og inspirere de som går foran og gjør mer enn de er pålagt av regler og reguleringer. Vi ønsker også å synliggjøre innovasjonskraften i den maritime næringen, sier administrerende direktør i Rederiforbundet Harald Solberg.

Prisvinneren annonseres på Rederiforbundets årskonferanse 9. april. 

Medlemmene i årets ekspertkomité er: 

Thor Heyerdahl jr.
Sissel Rogne, Havforskningsdirektør, Havforskningsinstituttet
Jan-Gunnar Winther, direktør, Senter for Hav og Arktis
Nina Jensen, direktør i REV Ocean
Jan Kjetil Paulsen, seniorrådgiver Bellona
Esben Poulsson, styreleder International Chamber of Shipping
Jens Ulltveit-Moe, konsernsjef UMOE
Emilie Christiansen, tidligere president i YoungShip
Sveinung Oftedal, fagdirektør i Klima- og miljødepartementet
Jon Rysst, SVP og leder for Nord-Europa i DNV GL
Gunnar Malm Gamlem, fagsjef miljø i Norges Rederiforbund (komiteens sekretær)