9 prinsipper for bærekraftige hav lansert idag

Rederiforbundet deltok da UN Global Compact lanserte sine 9 prinsipper for bærekraftig bruk av havet under FNs høynivåuke i New York i dag. Prinsippene skal bidra til å sikre sunne og bærekraftige hav.

Rederiforbundet har vært med i UN Global Compact Ocean Action Platform siden oppstarten og var blant de første som sluttet seg til prinsippene. 

De 9 prinsippene fungerer som et rammeverk for hvordan internasjonalt næringsliv kan fremme havets beste og en bærekraftig bruk av havressurser. 

-Et sunt og bærekraftig hav er avgjørende for at verden skal nå mange av de globale bærekraftsmålene. Som en stor, global næring som lever av havet har vi en grunnleggende interesse av en bærekraftig utvikling, sier administrerende direktør i Rederiforbundet, Harald Solberg. 

 Les mer om prinsippene her