- Viktig og grønn dag for norsk ekspertise

Enovas støtte til Equinors offshore havvindprosjekt, gir reduksjon i klimautslipp som monner. I tillegg markerer det startskuddet på noe som kan bli en ny norsk eksportartikkel: eksport av offshoreteknologi anvendt på nye områder.

I dag ble det kjent at staten via Enova støtter Equinors planer for å bygge ut et havvindprosjekt med kapasitet til å produsere 88 megawatt strøm og gi utslippsreduksjon på 200.000 tonn CO2. Dette anlegget vil bli det første i sitt slag i verden. Prosjektet døpt Hywind Tampen skal, i motsetning til andre realiserte havvindparker, bygges på flytende betongunderstell som skal forankres med 800 meter lange kjettinger i havbunnen. 

Beslutningen om å støtte prosjektet og således realisere det, blir møtt med sterk støtte fra Harald Solberg, administrerende direktør i Rederiforbundet og Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge. 

- Havvind er fremdeles i en tidlig fase, og kostnadene er høyere enn for landbaserte vindprosjekter, sier Kreutzer. 

- Men, det er grunn til å forvente en fallende kostnadskurve fremover slik vi har observert innen landbasert vind og solkraft, sier han. 

Norsk olje og gassindustri er verdensledende i å utvikle nødvendig teknologi og bygge ut fossile prosjekter på store havdyp. Å anvende denne teknologien i andre og grønne prosjekter, kan gi store muligheter for eksport av norsk ekspertise og kunnskap i mange år fremover. 

- Norge har med sin verdensledende posisjon innen maritim og offshore fremragende muligheter til å tilby teknologi, produkter, tjenester og finansielle løsninger til et internasjonalt marked, sier Solberg. 

- Derfor er det gledelig at verdens største vindpark til havs nå kan realiseres i Norge, og kan fungere som en demonstrasjon av norsk kompetanse, og en mulighet for ytterligere teknologiutvikling med etablering av et hjemmemarked, poengterer direktøren i Rederiforbundet. 

Kreutzer ledet Regjeringens ekspertutvalg som så på utvikling av grønn konkurransekraft innenfor alle deler av norsk næringsliv. Han mener dette er en klok beslutning av regjeringen.  

- Dette kan bli et eksempel på målrettet utvikling av grønn konkurransekraft i praksis, understreker Kreutzer.  

For mer informasjon kontakt:
Kommunikasjonsdirektør i Rederiforbundet Christine Korme tlf: 918 25 519 (ck@rederi.no)
Kommunikasjonsdirektør i Finans Norge, Jan Erik Fåne tlf: 92 213 640 (Jan.erik.fane@finansnorge.no)