-Samarbeid er nøkkelen til utslippskutt

Klar melding til statsministeren under dagens rundebordskonferanse om grønn skipsfart: Still krav og kom med reguleringer! Ved å skape incentiver for å kutte utslipp vil aktørene selv finne teknologien som må til.

Rederiforbundets medlemmer var godt representert da statsminister Erna Solberg inviterte til rundebordskonferanse om grønn skipsfart.  Bakgrunnen for møtet er handlingsplanen som Høynivåpanelet for bærekraftig hav skal legge frem.  Grønn skipsfart er en sentral del av havpanelets arbeid.  

-Norsk skipsfart er helt i tet i utviklingen av nye, grønne løsninger. Utviklingen går fort, men den går ikke fort nok, sa Rederiforbundets administrerende direktør, Harald Solberg, som roste Erna Solberg for at hun løfter arbeidet med grønn skipsfart inn i høynivåpanelet og jobber med å få opp tempoet i det grønne skiftet.

For alle er enige i at det haster, hvis vi skal nå IMO kravet om en halvering av CO2 utslipp innen 2050. 

- I praksis har vi 10 år på oss på å utvikle kommersielt konkurransedyktige null-utslippsskip, sa Lasse Kristoffersen, administrerende direktør i rederiet Torvald Klaveness og president i Norges Rederiforbund. Utfordringen er samtidig at ingen har råd til å være alene om å betale prisen det koster å komme ned til nullutslipp. Derfor trenger vi en samordnet innsats mellom industri og myndigheter for å etablere incentiver til omstilling.

For å konkretisere arbeidet med det grønne skiftet i næringen jobber Rederiforbundet nå med et veikart for hvordan vi kan komme dit at alle skip som bestilles fra 2030 bygges med nullutslippsløsninger.

-Dette vil kreve nye teknologiske løsninger og utrulling av ny infrastruktur for nullutslippsløsninger. For å sette fart på dette må hele den maritime verdikjeden jobbe sammen med myndighetene og regelverksutviklere som EU og IMO, sier Harald Solberg.