- Brexit-nei skaper usikkerhet for norsk skipsfart

- Underhusets nei til Brexit-avtalen skaper stor usikkerhet for våre medlemmer sier Harald Solberg, administrerende direktør i Rederiforbundet.

Det britiske underhuset stemte tirsdag 12. mars ned statsminister Theresa Mays reviderte utkast til utmeldingsavtale med EU.  Onsdag og torsdag får nå Parlamentet mulighet til å stemme over om Storbritannia skal forlate EU uten en avtale eller be EU om en utsettelse.

- Det er svært beklagelig at situasjonen fremdeles er uavklart kun 17 dager før Storbritannia er forventet å forlate EU. En ikke-avtale vil være svært negativt for skipsfarten og leverandører i maritim næring. En utsettelse vil bety at usikkerhet knyttet til Brexit-prosessen forlenges. Våre medlemmer er avhengige av forutsigbarhet, sier Solberg.

Storbritannia er en av Norges største handelspartnere og et av de viktigste markedene for norsk skipsfart, spesielt innen offshore-segmentet og for nærskipsfarten. I 2017 hadde norske skip i utenriksfart mer enn 10.000 anløp til Storbritannia. Det utgjør rundt en fjerdedel av norske rederiers anløp til EU-land eller 13% av totale anløp i utlandet.