Viktige miljøvedtak i IMO

To viktige miljøsaker vedtatt i IMO forrige uke.

IMO har vedtatt et forbud mot å ha svovelholdig bunkers om bord som skipet ikke kan benytte på lovlig måte, unntaket er for skip som har installert renseanlegg eller scrubbere om bord. Vedtaket gjelder fra 2020 og er et viktig tiltak for å hindre juks når det nye svoveldirektivet trer i kraft.

- Når svoveldirektivet innføres fra 2020 er det anslått at svovelutslippene fra skip vil kuttes med 85 prosent, sammenlignet med i dag, sier Tor Christian Sletner, fagsjef for miljø i Rederiforbundet. - Samtidig har det vært usikkerhet rundt hvordan man skal kunne kontrollere at skipene faktisk følger kravene i det nye regelverket. Et forbud mot frakt som nå er vedtatt, vil derfor være et viktig tiltak for å hindre juks med bunkersen, sier Sletner.

Samtidig har IMO nå også vedtatt et krav om obligatorisk forvask, og levering av vaskevann for kjemikalietankere som frakter stoffer som kommer inn under definisjonen høyviskøse stoffer og stoffer med høyt smeltepunkt. Ved å innføre denne prosedyren vil faren for at det skal være stivnede lasterester igjen om bord når skipet skal vaske tankene i rom sjø bli vesentlig redusert.

-  Dette har vært en viktig sak for Rederiforbundet i mange år sier Sletner, og det er gledelig at kjemikalierederiene, sammen med Sjøfartsdirektoratet, har fått gjennomslag for et regionalt påbud om obligatorisk forvask. Dette er et viktig miljøtiltak for næringen og et tema vi har jobbet med over lengre tid, sier Sletner.