Vi trenger internasjonal enighet om reduserte klimautslipp fra skipsfarten

Neste uke møtes IMOs miljøkomité i London for å komme frem til en klimaavtale for skipsfarten. -Nå er det viktig at IMO kommer til enighet om en strategi for CO2-reduksjoner. Det vil gi et viktig signal til markedet om at det er lavutslippsteknologi som er fremtiden, sier administrerende direktør i Rederiforbundet, Harald Solberg.

Rederiforbundet har lenge jobbet aktivt for en ambisiøs avtale i IMO. I 2016 vedtok forbundet en CO2-posisjon i tråd med Parisavtalen. Det betyr at næringen skal kutte sine utslipp med 50 prosent innen 2050 og være helt uten CO2-utslipp i 2100.

Det er duket for tøffe forhandlinger når IMOs medlemsland om få dager samles i London for å vedta en avtale for reduksjon av skipsfartens CO2-utslipp. Flere forslag ligger på bordet og forventningene er store. Dersom avtalen ikke er ambisiøs nok, har EU varslet at de vil innføre regionale krav om utslippskutt. Det vil være svært uheldig å innføre regionale reguleringer på et internasjonalt problem.

-For oss er det viktig å holde fast på prinsippet om at skipsfarten skal være globalt regulert, sier Solberg. - Ulike krav til ulike flaggstater vil i praksis bety at skip kan flagges om for å unngå strengere utslippskrav. Det vil være svært uheldig og krevende for næringen å forholde seg til, og absolutt ikke en farbar vei dersom vi har ambisjoner om at klimapolitikken skal bidra til reelt lavere utslipp.

-Som næring må vi forberede oss på overgangen til lavutslippssamfunnet på lik linje med alle andre næringer, sier Solberg. - Enighet om en felles CO2-strategi i IMO vil sende et tydelig signal til markedet om at næringen i årene som kommer vil etterspørre drivstoff og løsninger med et så lavt karbonavtrykk som mulig. Et felles rammeverk for utslippsreduksjon betyr at vi gjør det uten negativ konkurransevridning. - Vi har tro på at IMO vil lykkes med å komme frem til en ambisiøs og tydelig CO2-strategi. Men uavhengig av krav og reguleringer er norske rederier godt i gang med sine utslippskutt. Den maritime næringen i Norge kan lede an i utviklingen av miljøvennlig teknologi. Vi produserer ikke el-biler i Norge, men vi er ledende på teknologi for lavutslippsskip. Vi ser flere muligheter enn hindre, avslutter Solberg.

Den nye klimaavtalen for skipsfarten forventes vedtatt 13. april.