Venter økt nyskapning og flere nyetableringer

- Skipsfarten er en utrolig spennende næring som akkurat nå står midt oppe i veldig tøffe tider. Unntaket er kanskje nærskipsfarten, der det faktisk ser litt lysere ut og der optimismen er på vei tilbake, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund Harald Solberg til Finansavisen 9. januar.

- I motsetning til hva som er situasjonen i offshore serviceskipsbransjen?

- Offshore serviceskipsrederiene bygde seg opp for å betjene et verdensmarked som var i vekst. Nå eksisterer ikke dette verdensmarkedet lenger og fartøyene trekkes tilbake til Norge og Nordsjøen, der mange av dem legges i opplag, sier Solberg til Finansavisen.

- Det er sånn skipsfarten er; det går opp og ned. Det har vært enorm tilgang på kapital som søker avkastning. Mye av den havner i shipping, der det ofte er lave inngangsbarrierer, men en veldig høy exit-barriere. Det bidrar til at det oppstår noen voldsomme svingninger.

Solberg sier til avisen at Norge har vist at vi kan hevde oss, trass i tøff internasjonal konkurranse og volatile markeder.

-Det skyldes ikke minst kompetansen i den maritime klyngen. De norske aktørene har gang på gang vist både vilje og evne til å finne nye løsninger og utvikle nye tjenester og markeder.

- Over tid vil de fleste konkurransefortrinn bli spist opp. Utfordringen er hele tiden å ligge i forkant og utvikle nye tjenester og tilbud. Den virkelige faren for norsk skipsfart er hvis man skulle miste evnen til å tenke nytt. I dag handler det nok for mange mer om å overleve og komme seg gjennom tøffe tider enn å starte ny virksomhet, sier Solberg.

- Men jeg tror vi vil se mer både av nyskapning og nyetableringer fremover, gitt at vi beholder rammebetingelser som er konkurransedyktige. Vi har tro på fremtiden, sier Solberg.