Velkommen til ny næringsminister

En utvidet regjering, med Høyre, FrP og Venstre, ble presentert på Slottsplassen 17. januar.- Vi ønsker Torbjørn Røe Isaksen velkommen som ny næringsminister, sier Harald Solberg, administrerende direktør i Norges Rederiforbund.

Norske rederier og maritim næring er en viktig del av løsningen på de muligheter og utfordringer som ligger foran oss når det gjelder transport, energi, matproduksjon og bruk av andre naturressurser knyttet til havet.

-Skipsfarten og den maritime næringen representerer en viktig del av norsk næringsliv som hver dag skaper arbeidsplasser og store verdier langs hele kysten, sier Harald Solberg.

Jeløyaplattformen sier den vil styrke Norge som havnasjon og at den vil være en pådriver for åpne markeder og frihandel.

-Norge er en liten og åpen økonomi, og norske rederier opererer i en globalisert næring. Da er det viktig med en god politikk som sikrer internasjonal konkurransekraft, sier Solberg.

Rederiforbundet ser også frem til et godt samarbeid med alle statsråder, statssekretærer og rådgivere i samtlige departement.

-Vi vil takke Monica Mæland for godt samarbeid og stor innsats for maritim næring, og ønsker henne lykke til som kommunalminister, avslutter Solberg.