Spennende stilling for advokat/advokatfullmektig

Rederiforbundet har ledig stilling med gode utviklingsmuligheter i vår Arbeidsgiveravdeling for en dyktig jurist – med eller uten advokatbevilling. Det er ønskelig med minimum 3-5 års relevant arbeidserfaring.

Norges Rederiforbund søker etter en person som er utadvendt, utpreget praktiker, initiativrik, løsningsorientert, handlekraftig, selvstendig og utviklingsorientert. Det er ønskelig at du har erfaring med individuell og/eller kollektiv arbeidsrett. 

Vi tilbyr en spennende og variert arbeidshverdag i et kompetent, dynamisk og hyggelig miljø. Du vil arbeide tett med alle fagmiljøer i vår organisasjon, hvor mye arbeid foregår i team. Du vil få god kontakt med våre medlemsbedrifter og ha stort ansvar i stillingsutøvelsen. Du vil yte rådgivning til våre medlemsbedrifter innenfor hele arbeidsgiverfeltet og ha god tilgang på prosedyre for de alminnelige domstoler og Arbeidsretten.

Stillingen innebærer forhandlinger med arbeidstakerorganisasjoner i individuelle og kollektive tvister, lønnsforhandlinger, kurs- og foredragsvirksomhet, utarbeidelse av høringsuttalelser, utredninger og rapporter, samt deltagelse i ulike nettverk, råd og utvalg.

Det må påregnes en del reisevirksomhet.

For mer informasjon og videre dialog, kontakt gjerne juridisk direktør Are Gauslaa på tlf. 97494039 eller rådgiver Kristine Godal Mohr på tlf. 99514802 eller registrer din CV her (kgm@rederi.no)

Vi samarbeider med cut-e Norge AS i ansettelsesprosessen.

Søknadsfrist er snarest og senest innen 22. januar 2018.

Norges Rederiforbund er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for norsktilknyttede bedrifter innen skipsfart og offshore entreprenørvirksomhet. Våre medlemmer er kjernen og drivkraften i det norske maritime miljø. Rederiforbundets medlemmer sysselsetter over 55 000 sjøfolk og offshorearbeidere fra mer enn 50 forskjellige nasjoner.