De fire samarbeidspartnerne signerte avtalen i Kongsberg

Sensorer på skip skal gi ny kunnskap om plast i havet

Havforskningsinstituttet, rederiet Torvald Klaveness, Kongsberg Gruppen og Rederiforbundet inngår et offentlig-privat samarbeid om et pilotprosjekt for å kartlegge plast og en rekke andre viktige miljøparametere ved havets helse. Sammen skal aktørene utstyre flere fartøy med avanserte sensorer som vil samle inn data til Havforskningsinstituttet.

Hvert minutt havner om lag 15 tonn plast i havet. Fortsetter utviklingen med marin plastforsøpling vil det i 2050 kunne være mer plast enn fisk i havet. Dette bekymrer også maritim næring. Målet med samarbeidet er å innhente informasjon om hvilken type plast det er i de ulike havområdene, sammensetningen og hvor plasten stammer fra. Det vil også kunne gi økt kunnskap om hvordan plasten spres og konsekvensene dette har for det marine miljøet. Havforskningsinstituttet vil være ansvarlig for planlegging av datainnsamling, analyse og tolking av data.   

-Sensorer på skip gir oss tilgang til data fra enorme havområder og over store avstander, sier Sissel Rogne, direktør ved Havforskningsinstituttet.  -Det vil kunne gi oss økt kunnskap om spredning av mikroplast og de miljømessige konsekvensene av dette, sier hun.  

Kongsberg Gruppen skal utvikle og sette sammen sensorteknologien. Selskapet er i dag verdensledende på utvikling av undervannssensorer og -teknologi.     

- Målet er i første omgang å sette sammen flere sensorer som vi kan montere på fartøyer. Vi har utviklet et «Ferry Box»-system som autonomt samler inn vannprøver som kartlegger en rekke miljøparametere, deriblant plastinnhold i havet. Dette vil generere data som vil gi viktig informasjon for å forstå hvordan forsøpling påvirker havene og være et grunnlag for hvilke tiltak som bør settes inn, sier konsernsjef Geir Håøy i Kongsberg Gruppen.    

I første omgang vil inntil fem skip fra rederiet Torvald Klaveness utstyres med sensorer.  Skipene vil gå i vanlig trafikk mens prøvene tas.  

 -Vårt selskap er bygget på å eksperimentere og utvikle ny teknologi for å løse problemer i vår næring. Dette prosjektet går rett inn i kjernen av det vi gjør og illustrerer hvordan skipsfarten kan bidra til å finne gode løsninger på et stort miljøproblem, sier administrerende direktør i Torvald Klaveness, Lasse Kristoffersen. 

Rederiforbundet leder prosjektet og mener det er viktig at det arbeides på tvers av sektorer for å finne løsninger på problemene rundt marin forsøpling. 

-Norge er verdensledende på maritim kompetanse og teknologi. Den kunnskapen skal vi nå bruke til å få mer informasjon om havet og havets helse. Plast i havet er i dag et stort miljøproblem som det er helt avgjørende at vi finner en løsning på. Vi er derfor stolte av at næringen bruker sin kompetanse på å utvikle teknologi for å registrere og kartlegge omfanget av plast i havet, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Harald Solberg.