Rederiforbundets kommunikasjonsdirektør til FNs Global Compact

Etter fire år i Norges Rederiforbund startet Erik Giercksky 1. februar hos FNs Global Compact for å lede «Business Action Platform for Ocean».

FNs havplattform har som målsetting å skape bedre internasjonal innsikt i hvordan havet og havnæringene kan bidra til at verden når FNs bærekraftsmål i 2030. Et viktig grunnlag for dette arbeidet er blant annet bærekraftsrapporten Rederiforbundet produserte sammen med DNV GL i 2016. Giercksky vil deler av tiden være stasjonert i Norge og bistå Rederiforbundet i enkelte prosjekter i tiden fremover.

 

https://www.unglobalcompact.org/take-action/action/ocean