Harald Solberg ny toppleder i Rederiforbundet

Harald Solberg (41) er ny administrerende direktør i Norges Rederiforbund fra 1. januar 2018. -Det blir viktig for meg å jobbe sammen med våre medlemmer og alle andre aktører i den maritime klyngen for å sikre at den maritime næringen i Norge kommer gjennom krevende tider, sier Harald Solberg.

-Norske rederier og maritim næring er en sentral del av løsningen på de mulighetene og utfordringer som ligger foran oss. Skipsfarten representerer en svært viktig del av norsk næringsliv som hver dag skaper arbeidsplasser og store verdier langs hele kysten, samtidig som man opererer i en tøff global konkurranse, sier Solberg.

-Norsk skipsfart og maritim næring kjennetegnes av gode og offensive eiere, sterk innovasjonskraft og nytenkning, opp og ned-turer og mange runder med omstilling. Det vil vi også se i de neste årene. Omgivelsene er i sterk endring, markedene endrer seg, situasjonen i verden er på flere områder uforutsigbar, teknologiutvikling og nye krav til næringen vil prege årene fremover. Ressursene i havet vil være helt sentrale bidrag for å løse noen av de store utfordringene i verden knyttet til energi, matproduksjon og transport av varer på en klimavennlig måte, sier Solberg.

- Jeg gleder meg til å jobbe med en sterk og offensiv næring i årene fremover, sier Solberg avslutningsvis.

Harald Solberg var fra 2014 til 2016 næringspolitisk direktør og viseadministrerende direktør i Norges Rederiforbund. Det siste året har han jobbet som leder av Det kongelige sekretariat ved Slottet.