Foto:Klaveness

Ny president i Rederiforbundet

Lasse Kristoffersen, CEO i rederiet Torvald Klaveness, er 12. april valgt til ny president i Norges Rederiforbund. – Norge har en av verdens største og mest moderne flåter, de siste årene har næringen vært preget av krevende markeder og omstilling i mange av våre medlemmers segmenter. Vi ser nå visse positive utviklingstrekk i enkelte markeder, og næringen står de neste årene foran store behov for nye løsninger innenfor digital teknologi, klima og bærekraft. Jeg gleder meg til å ta fatt på denne viktige oppgaven, sier Lasse Kristoffersen.

Kristoffersen fremhever at den maritime næringen er i stor endring, og at norsk skipsfart skal se nye muligheter, finne smarte løsninger og bidra til at global skipsfart endrer seg i riktig retning. I tillegg mener han det er viktig å vise unge i dag at skipsfarten og maritim næring er full av muligheter, innovasjon og ny teknologi - slik at næringen lykkes i å tiltrekke seg flinke folk som kan bidra til fremtidens løsninger.

- Skipsfarten står i dag for over 80 prosent av handelen mellom kontinentene og er en av de mest energieffektive transportformene. Norge har også en av verdens største og mest avanserte skipsflåter, og skaper mange arbeidsplasser og verdier i Norge og globalt, sier Kristoffersen.

Lasse Kristoffersen (f. 1972) har vært CEO i Torvald Klaveness siden 2011. Fra 2007-2011 ledet han Klaveness Maritime Logistics, der han var ansvarlig for eierskap og drift av spesialiserte skip. Han har tidligere jobbet 11 år i DNV. Han er utdannet Master of Science i Naval Architecture and Marine Engineering ved NTNU. Kristoffersen har vært visepresident i Norges Rederiforbund siden 2016, og han er styremedlem i The European Community Shipowners' Associations (ECSA), DNV GL og i Ulstein Group.