Norge klatrer på flaggliste

Paris MoU, det europeiske samarbeidsorganet for havnestatskontroller utga denne uken sin årlige oversikt over kvalitetsflagg. Norge klatrer opp til en sjetteplass. -Det er viktig at det norske flagget er attraktivt. Et stort antall skip under nasjonalt flagg er en viktig forutsetning for at Norge fortsatt skal være en ledende internasjonal skipsfartsnasjon, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Harald Solberg.

På Paris MoUs White List finner man de 40 flaggstatene som har høyest gjennomsnittskvalitet og lavest risiko for alvorlige hendelser.

Rangeringen på den årlige listen baserer seg på antall tilbakeholdelser av skip de siste tre årene. Totalt syv norske skip ble i 2017 tilbakeholdt i utlandet, det samme antallet som året før. 

I 2017 utgaven av listen befant Norge seg på 10. plass, mot 5. plass i 2016. I 2018 stiger Norge fire plasser til en 6. plass, kun slått av Frankrike, Cayman Islands, Nederland, Danmark og Storbritannia.