Norge er en av verdens største shippingnasjoner

Norge er verdens 5. største skipsfartsnasjon – målt i flåteverdi. Det viser nye tall fra Menon Economics. Det er en plass opp fra året før. -Det er gledelig at vi løfter oss som maritim nasjon målt på flåteverdi, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Harald Solberg.

- Det har vært krevende markeder for mange rederier de siste årene, men næringen går opp en plass på flåtestatistikken – målt i verdi. Norske rederier skaper store verdier og representerer unik kompetanse og innovasjonskraft i markeder som preges av svært tøff global konkurranse, sier Solberg.

Japan er den største shippingnasjonen i verden, målt i verdi, etterfulgt av Hellas, Kina og USA. Tyskland, som i 2016 var foran Norge på listen, ligger nå på 6. plass, så følger UK og Singapore.

Nye tall viser også at den norsk-kontrollerte flåten pr. 1. januar 2018 teller 1771 skip. Det er en økning fra året før.

-Som en av verdens ledende skipsfartsnasjoner er Norge en sentral pådriver for høye internasjonale standarder til den globale skipsfartsindustrien. Dette blir særlig viktig de neste årene i arbeidet med teknologiutvikling, strengere klimakrav og en bærekraftig utvikling av maritim næring, sier Solberg.

Se mer fakta og statistikk her.