NOR-forhandlingene er igang

I dag startet forhandlingene i NOR-oppgjøret mellom Norges Rederiforbund og de tre sjømannsorganisasjonene Norsk Sjøoffisersforbund, Det norske maskinistforbund og Norsk Sjømannsforbund.

Årets forhandlinger er et hovedoppgjør og omfatter om lag 7000 ansatte på skip som er omfattet av NOR-tariffavtalene.

Det er satt av to dager til forhandlingene.