Mekling med SAFE i tariffoppgjøret for flyttbare innretninger mandag 9. juli

Rederiforbundet møter SAFE til tvungen mekling i riggoppgjøret mandag 9. juli med frist til midnatt samme dag. 

Dersom meklingen ikke fører frem er det i første omgang varslet plassfratredelse for 669 arbeidstakere på ni innretninger. Plassfratredelsesvarselet kan du lese her.