Mekling i NOR-oppgjøret i gang

I dag startet meklingen i NOR-oppgjøret. Fristen for meklingen er midnatt onsdag 5. desember.

Dersom partene ikke kommer til enighet har sjømannsorganisasjonene meldt plassoppsigelse for seks skip i utenriksfart:

DOF-Management AS – Skandi Marøy
Solstad Offshore ASA – Far Sun og Norman Supporter
Siem Offshore AS – Siem Symphony
Troms Offshore AS – Troms Arcturus
Eidesvik Offshore AS – Viking Prince

Øvrige rederier og NOR-skip kan bli tatt ut med minimum fire dagers varsel.