Anti-korrupsjonsnettverk har passert 100 medlemmer

-I anledning verdens anti-korrupsjonsdag 9 desember er det gledelig at Maritime Anti-Corruption Network (MACN) fortsetter å vokse, og at stadig flere rederier, lasteeiere og organisasjoner slutter seg til, sier Rederiforbundets CSR Manager Karoline L. Bøhler. Rederiforbundet var sammen med en håndfull norske og danske rederier med på å etablere MACN tilbake i 2011.

På få år har nettverket blitt et internasjonalt «cross industry parnership to tackle maritime corruption», og nettverket har oppnådd stor anerkjennelse av FN, OECD og nå sist av IMO for sitt arbeid mot korrupt praksis i maritim næring. Nettverket jobber gjennom «collective actions» mot korrupt praksis i ulike land. En av Rederiforbundets viktigste oppgaver er å bistå MACN sekretariatet med myndighetskontakt i de land hvor MACN gjennomfører sine «actions». Her har vi også bistand fra den norske utenrikstjenesten og ambassadene.

MACN har bl.a. gjennomført actions i  Egypt/Suez-kanalen, Nigeria, Argentina, India, Thailand og Indonesia, og nå står Kina for tur.  I tillegg til collective actions er MACNs «Shared resources platform» det viktigste verktøyet som medlemmene har tilgang til. Det er en online plattform hvor medlemmene kan laste ned en rekke «best practice» verktøy innen anti -corruption policies, dilemma trening og e-læring og annet relevant materiale.

Ønsker du å vite  mere om MACN kontakt Karoline L. Bøhler (klb@rederi.no).