Maritim hverdag på Snapchat

Prosjektet Maritim Karriere har de siste årene jobbet for å øke kunnskapen blant unge om karrieremuligheter i skipsfarten og maritim næring. Nå viser flere unge frem en maritim arbeidshverdag på nyopprettet Snapchat-konto.

Norske rederier og maritim næring er en sentral del av løsningen på de mulighetene og utfordringer som ligger foran oss. Skipsfarten representerer en svært viktig del av norsk næringsliv som hver dag skaper arbeidsplasser og store verdier langs hele kysten, samtidig som man opererer i en tøff global konkurranse.

- Norsk skipsfart og maritim virksomhet er global og opererer i markeder preget av tøff konkurranse. Næringen kjennetegnes av offensive og langsiktige eiere, sterk innovasjonskraft og nytenkning, og spennende utfordringer i årene som kommer. Det finnes mange spennende arbeidsplasser innenfor våre bedrifter hvor det er behov for folk med mange forskjellige interesser. Nesten alle former for teknologi, økonomi, juss, logistikk, skipsoperasjoner og ledelse er eksempler på viktige områder for våre bedrifter. Derfor er det viktig å spre kunnskap om næringen og hvilke muligheter som ligger foran oss, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Harald Solberg.

- Norge har fem ganger så mye hav som land. Havet er Norges kanskje viktigste ressurs, verdiskaper og arbeidsplass. Med en karriere i maritim næring er du med på å forme fremtidens Norge, sier daglig leder i Maritimt Forum, Tord Dale.

De neste månedene vil ulike mennesker i bransjen vise frem sin arbeidshverdag i en uke hver. Først ut i januar var matroslærling Jan-Rune Smenes Reite på Olympic Intervention IV og styrmann Rakel Meling på MF «Hardanger». Fremover kan man følge arbeidshverdagen på mange spennende arbeidsplasser på land og sjø!

Søk etter maritimkarriere på Snapchat eller scan denne koden:

                       

Maritim Karriere gjennomføres i regi av Maritimt Forum og Norges Rederiforbund. Målet er å øke kjennskapen om maritim næring blant unge, informere om karrieremulighetene innen maritim bransje på sjøen og på land, og sikre kvalifiserte søkere til maritime utdanninger. For mer informasjon, sjekk nettsiden www.maritimkarriere.no og følg Maritim Karriere på Facebook og Instagram og gjennom emneknaggen #maritimkarriere.