Ledig stilling: Direktør Internasjonalt samarbeid og Klima

Norges Rederiforbund etablerer en ny Avdeling for Internasjonalt samarbeid og Klima, og søker ny direktør.

Norsk skipsfart er en av Norges mest globaliserte næringer. Norske rederier kontrollerer i dag en stor internasjonal flåte og har kontorer over hele verden.

Vårt internasjonale arbeid er svært sentralt for våre medlemmer. Til å lede vår nye avdeling søker vi en offensiv og erfaren leder med god innsikt i internasjonal politikk og samfunnsliv. Stillingen inngår i ledergruppen og rapporterer til administrerende direktør.

Rederiforbundet er et aktivt medlem i det internasjonale rederiforbundet (ICS) og det europeiske rederiforbundet (ECSA). Vi jobber også med regelverksutvikling på EU-nivå, internasjonalt gjennom International Maritime Organization (IMO) og gjennom vår aktive deltakelse blant annet i FNs Global Compact-initiativ. I tillegg kommer et bredt engasjement knyttet til offisielle besøk og bilaterale prosesser.

Vår nye avdelingsleder skal jobbe med spennende oppgaver i et offensivt og ambisiøst miljø med aktører både fra næringsliv og politikk, nasjonalt og internasjonalt. Det er avgjørende at du har et helhetlig strategisk blikk, solid samfunnsforståelse, erfaring med internasjonalt arbeid og god strategisk kompetanse. Utadrettet og relasjonsskapende arbeid i form av representasjon, nettverksbygging og foredragsvirksomhet vil være en sentral del av stillingen. Vi forutsetter god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

Søk på stillingen her.

Norges Rederiforbund er den ledende arbeidsgiver-, beredskaps- og interesseorganisasjonen for norsktilknyttede rederivirksomheter. Våre medlemmer er kjernen og drivkraften i det norske maritime miljø. Rederiene alene skaper verdier for mer enn 100 milliarder kroner årlig. Rederiforbundets 140 medlemmer har 1 800 skip og rigger verden over, og sysselsetter over 50 000 sjøfolk og offshorearbeidere fra mer enn 50 forskjellige nasjoner.