Kronikk: Uforståelig streik av Safe

Med mandagens opptrapping av streiken på norsk sokkel viser arbeidstakerorganisasjonen SAFE manglende forståelse for de økonomiske realitetene på norsk sokkel. Det er også helt uforståelig at SAFE er villig til å sette både arbeidsplasser, konkurransekraft, norsk sokkels attraktivitet og Norges rennomme som en pålitelig og forutsigbar leverandør av olje- og gassressurser i spill.

Alle som har fulgt litt med i nyhetsbildet de siste årene har fått med seg at det har vært krevende tider i leverandørnæringen til olje- og gassindustrien. Tusenvis av ansatte har mistet jobben, skip og rigger har blitt lagt i opplag. Flere selskaper har blitt restrukturert, satt under administrasjon av bankene, og noen har også gått konkurs som følge av det kraftige oljeprisfallet i 2014. I denne alvorlige situasjonen har arbeidsgivere og arbeidstakere stått sammen om å kutte kostnader. Blant annet gjennom å jobbe smartere, ta i bruk nye løsninger og utvikle ny teknologi. Moderate lønnsoppgjør har også vært en viktig bidragsyter til å styrke konkurransekraften.

Denne våren har vi endelig kunnet melde om høyere aktivitet og betinget optimisme i næringen. Som næring er vi imidlertid ikke friskmeldt. Lønnsomheten, særlig hos leverandører av riggtjenester, er fortsatt ikke bærekraftig. Dermed har vi også sterke begrensninger på hva vi kan gi i lønnsoppgjøret uten at konkurransekraften og tryggheten for arbeidsplasser svekkes kraftig.

Det er bred og felles forståelse av dette virkelighetsbildet mellom arbeidsgivere og arbeidstakere. Dessverre viser det seg at ett forbund som organiserer arbeidstakere på norsk sokkel setter seg over realitetene og velger konflikt i en tid hvor vi trenger konstruktivt samarbeid.

Rederiforbundet har en fremforhandlet enighet med hovedtyngden av de ansatte på våre enheter gjennom avtale med LO/Industri Energi og DSO, basert på enigheten fra frontfagoppgjøret som et samlet norsk arbeidsliv slutter opp om. Vi hadde også en signert avtale med SAFE på samme vilkår. Beklageligvis gikk forhandlingsledelsen i SAFE ut og anbefalte sine medlemmer å stemme nei til en avtale de selv hadde signert. Følgelig ble avtalen dessverre stemt ned i uravstemningen og organisasjonen kommer nå med lønnskrav som går langt ut over rammene fra frontfaget. Det er helt umulig å imøtekomme disse kravene uten at man samtidig rammer den modellen vi har valgt for lønnsdannelse i Norge. SAFE ledelsens håndtering av prosessen fremstår med dette som uansvarlig.

Det siste næringen nå trenger er en streik som bidrar til usikkerhet om arbeidsplasser og konkurransekraft. Men streiken er dessverre en realitet. SAFE har dessverre et helt urealistisk forhold til hva de mener Rederiforbundet skal bli enige med SAFE om, når arbeidstakerorganisasjoner som har flertallet av arbeidstakere har signert ny tariffavtale og uttaler at dette er et godt oppgjør.

Vi mener det også er i SAFE sin interesse å opptre på en ansvarlig måte som tar vare på arbeidsplasser. Ingen er tjent med å ramme norsk sokkels attraktivitet og konkurransekraft, det vil i neste omgang gi færre jobber. Vi er alle tjent med et ansvarlig arbeidsliv som sikrer forsvarlig lønnsdannelse i Norge.

Av Jakob Korsgaard, Adm. dir. Maersk Drilling Norge og forhandlingsleder Norges Rederiforbund.