Invitasjon til seminar 29. mai om tvisteløsning i shipping og offshore

Seminaret er gratis og påmelding skjer direkte til arrangøren via denne linken:  https://www.adeb.no/seminar/seminar/offshore--shipping/

Rederiforbundet er representert i et panel hvor bl.a. det nye nordiske voldgiftsinstituttet Nordic Offshore and Maritime Arbitration (NOMA) vil bli presentert.