Invitasjon til overlevering av sluttrapport om beredskap i nord

Hvordan står det til med vår beredskap i nord?

Velkommen til seminar tirsdagen 27. februar kl. 11.00-12.30
Rådhusgaten 25, Oslo

De vigtigste funnene, konklusjonene og anbefalingene legges frem og rapporten overleveres til representanter for norske myndigheter.

Det legges opp til diskusjoner og paneldebatt.

Påmelding her