Innspillmøte om grønn skipsfart

Rederiforbundet deltok da klima- og miljøminister Ola Elvestuen inviterte skipsfarten til innspillmøte 5. november. Ny handlingsplan for grønn skipsfart skal legges frem i løpet av vinteren.

Formålet med regjeringens handlingsplan er å samle og forsterke politikken for et grønt skifte i skipsfarten.

Skipsfarten vedtok i april 2018 en ambisiøs klimaplan som innebærer at næringen skal kutte sine utslipp med 50 prosent innen 2050 og bli karbonfri så raskt som mulig innen dette århundret.  I løpet av samme periode er det ventet en økning i skipstrafikken på 60 prosent.

Skal næringen nå sine klimamål må skip som bygges i dag tåle fremtidens utslippskrav. For å legge til rette for utvikling av en mer klimavennlig flåte foreslår Rederiforbundet flere tiltak, for blant annet flåtefornyelse, omlegging til nye drivstoff og utbygging av infrastruktur i havner. Rederiforbundet oppfordret også til å ivareta internasjonal skipsfart i regjeringens arbeid med handlingsplan for grønn skipsfart.

Norge ligger i dag langt fremme i utviklingen av grønn teknologi for skipsfarten.  En styrking av innovasjonskraften i den maritime verdikjeden kan, i tillegg til å redusere utslippene fra skipsfarten, bidra til å skape nye lønnsomme eksportmuligheter for Norge.