Hvordan påvirker nye klimakrav skipsfarten?

Gruppen for deep-sea rederier inviterte til klimaseminar 30. november. Hovedtema var nye klimakrav og hvordan skipsfarten kan bidra til at disse nås. Et av spørsmålene som også ble diskutert var de nye svovelkravene til skipsfarten som trer i kraft 1. januar 2020. – Vi støtter de nye reguleringene. Dette er kanskje den største endringen næringen møter på drivstoffsiden gjennom tidene. Det er en enorm endring, sa administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Harald Solberg til E24 i etterkant av seminaret.

Fra 1. januar 2020 innføres ny regulering for verdens skipsflåte. IMO (International Maritime Ornaization) har vedtatt at grensen for svovel reduseres fra 3,5 til 0,5 prosent. Endringen påfører næringen store kostander.

– Vi støtter disse reguleringene og er opptatt av at de skal gjennomføres fra 1. januar 2020. Det er ingen grunn til forsinkelse, eller til å skape usikkerhet om datoen, sa Solberg til E24.

Rederiene har i realiteten tre valg: bytte til drivstoff med lavere svovelinnhold, gå over til gassdrevne skip eller installere rensesystemer for avgassene, såkalte skrubbersystemer. Solberg påpeker at det er viktig at de nye reglene håndheves fra den dagen de innføres.

På seminaret var også Edmund Hughes, Head of Air Pollution and Energy Efficiency i IMO. Også han beskriver endringen som betydelig, og viser til at enkelte eksperter antar at kostnaden vil utgjøre 30 til 60 milliarder dollar i året. 

På seminaret holdt fagsjef i Cicero Jan Fuglestvedt innlegg. Han påpekte at dersom vi ønsker å nå 1,5 graders målet må vi handle umiddelbart. Målet innebærer en reduksjon i klimagasser på 45 prosent innen 2030. Fagdirektør i klima- og miljødepartementet Sveinung Oftedal og representanter fra Zero, Sintef Ocean og flere deep-sea rederier var også til stede.