Historisk klimaavtale for skipsfarten

-Vi er glad for at det nå er internasjonal enighet om en strategi for reduksjon av klimautslipp som er i tråd med den norske næringens ambisjoner, sier administrerende direktør i Rederiforbundet Harald Solberg. Klimaavtalen som er vedtatt i IMO innebærer at skipsfarten skal redusere sine utslipp med minst 50 prosent innen 2050 og har som mål at skipsfarten skal bli helt karbonfri så fort som mulig i løpet av dette århundret.

-Dette er en milepæl for skipsfarten og vil sende et tydelig signal til markedet om at næringen i årene som kommer vil etterspørre drivstoff og løsninger med et så lavt karbonavtrykk som mulig, sier administrerende direktør i Rederiforbundet Harald Solberg.

Rederiforbundet har jobbet aktivt for en ambisiøs avtale i IMO. I 2016 vedtok forbundet en CO2-posisjon i tråd med Parisavtalen.  At det nå er på plass en avtale i regi av IMO betyr at målet om utslippskutt vil gjelde alle skip fra alle nasjoner. Det er svært viktig for at målene skal bli nådd.

 -Et felles rammeverk for utslippsreduksjon betyr at vi gjør det uten negativ konkurransevridning, sier Solberg. Samtidig er det en stor mulighet for den maritime næringen til å lede an i utviklingen av miljøvennlig teknologi. Vi produserer ikke el-biler i Norge, men vi er ledende på teknologi for lavutslippsskip. Dette er en stor mulighet for det maritime Norge.

Skipsfarten er med dette den første sektoren med global regulering i tråd med Parisavtalen.