Haugesundkonferansen 2018

Næringsminister Monica Mæland og flere næringslivs- og organisasjonstopper holder innlegg under Haugesundkonferansen 2018 6.-7. februar.

Haugesundkonferansen har siden starten i 1993 utviklet seg til å bli den toneangivende maritime konferansen i Norge.

I år kommer blant annet næringsminister Monica Mæland, viseadmiral og Norges øverste militære repr. i NATO Ketil Olsen, direktør for Felles Driftsstøtte i Statoil Philippe Mathieu,og Executive Vice President DNB Kristin Holth.

Se årets program her.

Verdiskapingsrapporten for maritim næring 2018 blir også presentert av daglig leder i Maritimt Forum, Tord Dale.

Konferansen tar opp aktuelle tema i den maritime politikken herunder rammevilkår for rederier og sjøfolk, havner og kystforvaltning, samferdselspolitikk, rekruttering og utdanning, miljøspørsmål, teknologiutvikling samt sjøsikkerhet og beredskap.