Lise Kingo, CEO & Executive Director of the UN Global Compact, speaking at the launch event of Global Compact Network Norway. (Photo by: Anne Birgitte Hjelseth, NHO)

Global Compact nettverk lansert i Norge

15. oktober ble et eget norsk Global Compact nettverk etablert. Rederiforbundet sluttet seg til FNs Global Compact allerede i 2007 og flere norske maritime bedrifter og rederier har kommet til etter hvert.

Global Compact er et FN-initiativ for å få bedrifter til å engasjere seg i samfunnsansvar og FNs bærekraftsmål. 

Global Compact er verdens største initiativ for samfunnsansvar, og består av mer enn 13 000 virksomheter fra over 160 land. Gjennom det norske nettverket vil medlemmene i større grad kunne fokusere på hva norske virksomheter kan bidra med, og maritim næring og havet vil være et fokusområdet i forbindelse med at FNs Global Compact tidligere i år lanserte en global havplattform. 

Havplattformen https://www.unglobalcompact.org/take-action/action-platforms/ocean ble lansert i New York på verdens havdag, 8. juni 2018, og arbeidet vil fortsette frem til slutten av 2020. Målet for samarbeidsplattformen er å utvikle et rammeverk for hvordan internasjonalt næringsliv kan fremme havets beste og en bærekraftig bruk av havressurser. Det er også på trappene å etablere en norsk havplattform. Havet gir tilgang på mange ressurser og er en helt avgjørende transportåre. Samarbeidsplattformen skal legge til rette for utviklingen av et rammeverk om hav og marine ressurser for næringslivet. 

Målet er å inspirere til samarbeid og bidra til ny informasjon om hav og bærekraft.  – Som en stor, global næring som lever av havet har vi en grunnleggende interesse av bærekraftig utvikling, og vårt mål er å bidra til kunnskapsbygging og et globalt rammeverk som igjen bidrar til å utnytte mulighetene som ligger i bærekraftig bruk av havet, sier Rederiforbundets CSR-manager Karoline L. Bøhler.

(klb@rederi.no)