Frokostmøte om marin forsøpling

Under et frokostmøte 19. april ble mulighetene for et tettere samarbeid mellom næringsliv, offentlig sektor og ideelle organisasjoner på problemene rundt plast i havet diskutert. -For å ha et levende hav i fremtiden er det kritisk at vi i dag finner løsninger for å hindre at mer plast finner veien til havet, og samtidig finne løsninger på å rydde det som allerede er på avveie, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Harald Solberg.

Under frokostmøtet innledet også klima- og miljøminister Ola Elvestuen, generalsekretær i WWF Bård Vegar Solhjell og studenter fra NTNU.

- Vi må både rydde havet for plastavfall, forbedre systemene for avfallshåndtering, øke resirkuleringen, redusere bruken av plast og investere i forskning på alternative materialer og nedbrytbar plast, sier klimaminster Ola Elvestuen.

-Det havner åtte millioner tonn plast i havet hvert år. Utfordringene med forsøpling av havene våre stammer fra land, og problemet må dermed også først og fremst løses gjennom en rekke tiltak på land. Samtidig må vi rydde havene for søppel. Her kan vi og næringslivet finne gode løsninger sammen, sier Solhjell.

NTNU-studentene Emile Dahl, Fredrik Samdal Solberg og Jonas Hopsdal vant en studentkonkurranse høsten 2017. På 48 timer skulle de finne den beste løsningen og teknologien på utfordringene med plast i havet. De presenterte sine løsninger under seminaret.

Leder for Floke i Æra Simen Knudsen var moderator.

- Samfunnsutfordringer som marin forsøpling er som floker, og kan ikke løses ved at enkeltaktører drar hardt fra én ende alene. Utfordringen må arbeides med holistisk og ved samarbeid mellom flere aktører, sier leder for Floke i Æra Simen Knudsen.

For å løse utfordringen med marin forsøpling må det arbeides på tvers av sektorer og gjennom samarbeid mellom flere aktører.

-Norge har et godt utgangspunkt for dette med verdensledende ekspertise innen både havbasert næringsliv og avfallshåndtering. Vi mener det trengs økt innsats og nye politiske virkemidler for et renere hav, sier Solberg.

Næringen kan bidra til dette arbeidet på flere måter. Eksempler på dette kan være å utstyre skip med sensorer som samler data og kartlegger havets helse, og innovasjonskraften i næringen kan brukes til å utvikle teknologi for å rydde i havet.

-Men, skal man lykkes i å rydde i vesentlig grad må incentivene snus slik at søppel i havet gis en verdi, og dermed blir en ressurs som kan leveres på land. Gjennom å etablere en «panteordning» for søppel i havet vil det kunne etableres en struktur for å samle opp og resirkulere søppel som ellers bidrar til å bryte ned havets helse, sier Harald Solberg.