Invitasjon til frokostmøte om marin forsøpling torsdag 19. april

For å løse utfordringen med marin forsøpling må det arbeides på tvers av sektorer og gjennom samarbeid mellom flere aktører. Norge har et godt utgangspunkt for dette med verdensledende ekspertise innen skipsfart, havrommet og avfallshåndtering.

Vi inviterer til et frokostmøte for å presentere og invitere inn til et innovasjonsprogram med formål å skape nye løsninger for mer effektiv opprydding.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen innleder møtet med regjeringens politikk på marin forsøpling.

Påmelding her