Ambassadør Tore Hattrem innledet på seminar i regi av Rederiforbundet, International Chamber of Shipping, IMO, Marshall Islands og norske myndigheter.

Forhandler om havets fremtid

Viktige forhandlinger om endringer av Havrettskonvensjonen i FN.

Norges Rederiforbund var tilstede da forhandlingene om Havrettskonvensjonen startet i FN i begynnelsen av september.  Forhandlingene skal komme frem til en ny avtale om vern og bærekraftig bruk av naturmangfold på det åpne hav.

For skipsfarten er det viktig at man kommer frem til et resultat som gir en god balanse mellom vern og bruk av det åpne hav i næringsvirksomhet.

Det er FNs skipsfartsorganisasjon IMO som har hovedansvaret for regelverket som regulerer internasjonal skipsfart. I de pågående forhandlingene blir det viktig å sikre at hovedprinsippene i Havrettskonvensjonen videreføres, herunder at det sikres fortsatt fri ferdsel på åpent hav.

Forhandlingene skal etter planen ferdigstilles i 2020. For å koordinere de norske interessene i arbeidet har Utenriksdepartementet opprettet en referansegruppe som ledes av Utenriksministeren.