Rederiforbundet søker EU-rådgiver med god kjennskap til Brussel

Rederiforbundet søker etter en person med solid erfaring og kunnskap fra arbeid med politiske rammebetingelser. God kjennskap til EUs beslutningsprosesser og EU-institusjonene, et godt kontaktnett i Brussel og gode språkkunnskaper er sentrale forutsetninger.

Norges Rederiforbund er en nærings- og arbeidsgiverorganisasjon for rederier innen deepsea, nærskipsfart og offshorerelaterte virksomheter. Norges Rederiforbund spiller en aktiv rolle på vegne av fellesskapet i næringen. Gjennom arbeidet i Norges Rederiforbund vil man forholde seg til en stor bredde av aktører både i Norge og internasjonalt. Rett person vil få anledning til å være med på å bidra aktivt til utviklingen av Norges Rederiforbunds EU-arbeid ved å: 

  • Følge politikk- og regelverksutviklingen i Brussel, herunder utarbeide og følge opp posisjonsnotater og høringsuttalelser.
  • Ha ansvar for praktisk tilrettelegging av Rederiforbundets arbeid inn mot EU-institusjonene.
  • Utvikle og vedlikeholde Rederiforbundets nettverk i Brussel.
  • Holde utstrakt kontakt med våre medlemmer om utviklinger som berører dem.
  • Koordinere EU-saker internt for å sikre godt samsvar mellom det nasjonale næringspolitiske arbeidet og prosesser i EU.

For å trives i jobben er det en forutsetning at man samarbeider godt med andre, har en åpen og inkluderende fremtoning, kombinert med evne til selvstendig arbeid. Vi søker etter en person med solid erfaring og kunnskap fra arbeid med politiske rammebetingelser. God kjennskap til EUs beslutningsprosesser og EU-institusjonene, et godt kontaktnett i Brussel og gode språkkunnskaper er sentrale forutsetninger. 

Stillingen vil gi gode muligheter for å arbeide med rammevilkår som er av stor betydning for utviklingen i norsk næringsliv. Stillingen inngår i vårt næringspolitiske team som arbeider med rammebetingelser for maritim næring nasjonalt og internasjonalt. For den rette tilbyr vi en stilling med spennende muligheter i et høykompetent miljø, samt gode faglige og personlige utviklingsmuligheter. Norges Rederiforbund har kontor sentralt i Oslo. Det er ønskelig å ansette en rådgiver som er bosatt i Brussel med kontorsted i et relevant miljø. Vi kan tilby konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår. 

Spørsmål om stillingen kan rettes til direktør Amund Drønen Ringdal på tlf. 920 84 378

Kortfattet søknad merket "EU-Rådgiver" og CV sendes til Kristine Godal Mohr kgm@rederi.no

Søknadsfrist: Snarest. 

Norges Rederiforbund er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for norsktilknyttede bedrifter innen skipsfart og offshore entreprenørvirksomhet. Våre medlemmer er kjernen og drivkraften i det norske maritime miljø. Rederiforbundets medlemmer sysselsetter over 55 000 sjøfolk og offshorearbeidere fra mer enn 50 forskjellige nasjoner. www.rederi.no