Etablerer Maritim 21-sekretariat

Norges forskningsråd skal etablere et fast sekretariat som skal følge opp Maritim 21-strategien om forskning og innovasjon.

Sekretariatet skal rapportere til MARUTs Strategiske råd og arbeidsutvalget. Sekretariatet skal bli evaluert etter 2 år.

Strategien «Maritim 21» kom høsten 2016, og anbefaler en rekke tiltak som skal skape en helhetlig tenkning rundt satsingen på maritim forskning, utvikling og innovasjon.

Les mer om Maritim 21.